""

  
economyx.ru →  , , →                             

(16)


. -

, 800 1200 .( , , …

.

, . .. …

.

, .

.

. . . (, , ).

, , , , .

( , ) , …

, , …

, , …

.

. market capacity , …

.

.economyx.ru - 2009-2010. .
: